Piotr Polański - prezes Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu

Grażyna Sereda - wiceprezes Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu

Maria Kaczmarek - skarbnik Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu