SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO W JAROSŁAWIU

ogłasza:

DODATKOWY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Dodatkowy nabór do szkoły trwa do 20 września 2016 r.
Kwestionariusz osobowy wraz z podaniem
proszę składać do w/w terminu
w sekretariacie szkoły (pokój 127).

 

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ


EGZAMINY WSTĘPNE Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I TEORII MUZYKI
21 WRZEŚNIA (ŚRODA) 2016 r.

INFORMATOR / KWESTIONARIUSZ / PODANIE - pobierz

 

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego
jest wniesienie opłaty
wpisowej w wysokości 30 zł - płatne w Księgowości (pokój 127)


Informacji udziela sekretariat szkoły
Jarosław ul. Czesławy Puzon ps."Baśka" 3
tel. (+48) 16 621 63 69 (w.23)