Kwestionariusz dla kandydatów do
Ogniska Artystycznego - do pobrania

Wypełniony kwestionariusz należy:


Regulamin Kształcenia Artystycznego

Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu - do pobrania

TELEFON KONTAKTOWY: 661 421 712